Landgoed Stoephout
Landgoed Stoephout
Landgoed Stoephout
Landgoed Stoephout
Landgoed Stoephout

Servicekosten

De leden van de Vereniging van Eigenaars Landgoed Stoephout hebben zich in het voorjaar 2015 uitgesproken over de noodzaak een significante verlaging van de servicekosten te bewerkstelligen en alle organisatorische maatregelen te treffen deze verlaging per 1 januari 2016 te effectueren.

Daartoe heeft de Algemene Leden Vergadering van de VvE besloten per 1 januari 2016 de Coöperatie Stoephout te ontbinden en waar mogelijk de geleverde diensten (inclusief catering) en ondersteuning van de organisatie uit te besteden zonder afbreuk te doen aan het riante dienstenpakket wat nu aan de bewoners van Landgoed Stoephout wordt geleverd.

Het leveren van diensten aan de bewoners verloopt middels een nieuw tarievenstelsel waarbij de bewoners alléén betalen voor die diensten die zij daadwerkelijk afnemen.

Een wijziging van statuten (akte van splitsing) was noodzakelijk de maatregelen uit te kunnen voeren. Deze wijziging van de statuten is met een zeer ruime meerderheid (wettelijk vereist quorum) door de Algemene Leden Vergadering van de VvE op 23 september 2015 onder toezicht van een notaris aangenomen.

Voor meer informatie over de nieuwe dienstenstructuur, nieuwe organisatievorm en de aanzienlijk verlaagde VvE-bijdrage (servicekosten) kunt u contact opnemen met de manager.

Landgoed Stoephout Landgoed Stoephout

Landgoed Stoephout - Stoeplaan 11, 2243 CW Wassenaar - T: 070 51 78 441 |